• Chịu trách nhiệm mục tiêu doanh thu được giao
  • Kiểm soát tình hình trưng bày, lượng tồn tại từng cửa hàng.
  • Thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày (Zalo) và tổng hợp báo cáo tuần, tháng bằng file excel
  • Nắm rõ nguyên nhân khi có những doanh thu tăng, giảm đột biến.
  • Theo dõi, báo cáo về tình hình thị trường, thông tin sp mới, thông tin đối thủ.
  • Lương thỏa thuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *