Quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Mỗi sản phẩm đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt các tiêu chuẩn theo hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Kết quả kiểm tra luôn đảm bảo 3 tiêu chí:

Kiểm soát nguyên liệu đầu vào

Nguyên liệu đầu vào được cung cấp bởi các nhà cung cấp uy tín thông qua quy trình đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp nghiêm ngặt của công ty trước khi mua hàng, đồng thời có đánh giá giám sát định kỳ hàng năm theo các tiêu chí như sau:

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về điều kiện sản xuất và nguyên vật liệu đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Luật thực phẩm.

Nhà cung cấp được yêu cầu cam kết không sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép, không sử dụng nguyên liệu GMO (biến đổi gen)… và được đánh giá định kỳ.

100% nguyên liệu trước khi nhập kho được nhân viên QC (Quality Control) lấy mẫu kiểm tra phải đáp ứng theo tiêu chuẩn của Công ty. Nguyên vật liệu đầu vào được kiểm soát 100% chất lượng trước khi mua hàng bao gồm phương tiện vận chuyển đạt chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm

Kiểm soát quy trình sản xuất

Công ty áp dụng các chương trình quản lý chất lượng quốc tế vào kiểm soát quá trình sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn và chất lượng

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP (tái chứng nhận 3 năm/lần và đánh giá giám sát hàng năm)

Hệ thống quản lý ATVSTP theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 (tái chứng nhận 3 năm/ lần và đánh giá giám sát hàng năm)

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 (tái chứng nhận 3 năm/ lần và đánh giá giám sát hàng năm)

Kiểm soát sản phẩm đầu ra

Tất cả các sản phẩm đầu ra đều được bộ phận quản lý chất lượng giám sát và kiểm tra theo quy định của các hệ thống quản lý quốc tế đã được xây dựng, đảm bảo đáp ứng các quy định của Pháp luật Việt Nam.