ĐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI

  • Giải quyết lao động, tạo công ăn việc làm cho nguời lao động địa phương (200 – 300 lao động).
  • Nộp đầy đủ ngân sách nhà nước hàng năm.
  • Tạo đầu ra ổn định cho nguồn nông sản, thực phẩm của người nông dân nhờ các hệ thống trang trại của AK FOOD xây dựng.
  • Lợi nhuận trích ra từ hoạt động sản xuất – kinh doanh, để xây dựng Quỹ Bát cháo yêu thương, đồng hành cùng Quỹ Học Bổng Vừa A Dính, CLB Vì Trường Sa – Hoàng Sa thân yêu, Dự án Ươm Mầm Tương Lai, Dự án Tháp Sáng Ước Mơ, Dự án Tiếp Sức Đến Tương Lai v.v… & nhiều hoạt động thiện nguyện khác.